Katualueiden lupien hakeminen

Lupapiste.fi - Kirkkonummen kunnan rakennuslupien, ympäristölupien ja yleisten alueiden lupien hakukanava

Kun kunnan omistamille maille sijoitetaan johtoja, rakenteita tai esimerkiksi järjestetään tapahtumia, tarvitaan lupa kunnalta. Myös puiden kaataminen asemakaava-alueella on luvanvaraista.

Maanomistajan omalle tontille hakemat maisemaa muokkaavat toimenpiteet edellyttävät maisematyölupaa asemakaava-alueella.

Lupien hakeminen tapahtuu Lupapiste.fi sivuston kautta. Palvelu on maksuton yksityisille käyttäjille, mutta edellyttää rekisteröitymistä. Erityyppisissä luvissa saattaa olla erikoisehtoja, jotka pitää ottaa huomioon hakemusta tehtäessä.

Kirkkonummi myöntää lupia vain kunnan omistamalle maalle. Muilta osin luvan myöntää maanomistaja.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Yleisten alueiden vuokrauksesta ja luvista löydät lisätietoa täältä.

Sijoitusluvat

Sijoituslupahakemusta tarvitaan kun kunnan maalle ollaan sijoittamassa johtoja- ja/tai rakenteita joko pysyvästi tai väliaikaisesti.

Asemakaava-alueelle haettavissa sijoitusluvissa tulee olla liitteenä kantakartta, josta ilmenee katujen ja rakenteiden tarkat sijainnit sekä kiinteistönrajat. Hakemus voi edellyttää myös poikkileikkaussuunnitelmaa, mikäli haettava kohde sijaitsee katualueella.

Lupa työskentelyyn yleisellä alueelle (katulupa)

Katulupaa tarvitaan, mikäli yleisillä alueilla halutaan kaivaa tai suorittaa muita liikennejärjestelyihin vaikuttavaa toimintaa.

Työn suorittamista ohjaa kunnan ohje:
Kaivutyöohjeet ja liikennejärjestelyt yleisillä alueilla 27.10.2016

Katulupa vaatii liitteeksi liikenteenohjaussuunnitelman, mikäli töiden yhteydessä joudutaan sulkemaan liikenneväylä.

Työn suorittajilta vaaditaan Tieturva 1 -kortti ja työnjohtajalta Tieturva 2 -kortti.