Katualueen haltuunottokatselmus Masalassa

11.05.2023 09:00

Kategoria: Kuulutukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 95 §:n mukaan kunta voi ottaa haltuunsa katualueen, kun sitä koskeva lunastusmenettely on pantu vireille. Kunta on hakenut lunastustoimitusta, ja katualueen haltuunotto voi alkaa. 

Haltuunotettava alue merkitään ennen haltuunottokatselmusta maastoon paaluin. 

Ks. https://www.kirkkonummi.fi/katualueen-haltuunotot  

Haltuunottokatselmus 2.6.2023 

Ajankohta: perjantaina 2.6.2023 klo 9.00
Paikka: Masalan koulun hiekkakentän edusta, Rusthollintie 2, Kirkkonummi 

Haltuunotettava katualue käsittää Muonamiehenkujan, Rusthollinpolun, Tinantien, Suomelanpolun ja Köpaksenpolun. Katselmuksessa käydään läpi ja luetteloidaan kadun rakentamisen tieltä poistettavat rakenteet ja kasvillisuus. 

Kirkkonummen kunta /
Tontti- ja paikkatietopalvelut