Kasvun ja oppimisen tuki

Lapsella on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

On tärkeää, että lapsen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja lapselle järjestetään hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä mahdollinen muu tarvittava tuki heti tuen tarpeen ilmettyä. Näin vältetään vaikeuksien lisääntyminen.

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut,Esiopetus
koulut / esikoulu, opetus / esiopetus, keskinäinen toiminta / oppilashuolto
Hyvinvointi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteisön hyvinvointi ja oppilashuolto

Lapsen yksilöllisen hyvinvoinnin tukeminen

Tietoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta - Hyvinvointi