Kasvun ja oppimisen tuki

Lapsella on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

On tärkeää, että lapsen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja lapselle järjestetään hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä mahdollinen muu tarvittava tuki heti tuen tarpeen ilmettyä. Näin vältetään vaikeuksien lisääntyminen.

Mikäli olet huolissasi lapsen kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta, kun haet lapsellesi varhaiskasvatusta, ole yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaajaan (suomenkielinen varhaiskasvatus) tai päiväkodin johtajaan (ruotsinkielinen varhaiskasvatus). Mainitse lapsesi tuen tarve jo varhaiskasvatushakemuksessa ja liitä siihen myös mahdolliset asiantuntijalausunnot.

Kun varhaiskasvatuksen palveluohjaaja/ päiväkodin johtaja on saanut tiedon lapsesi tuen tarpeesta, hän on yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan (VEO). Hän sopii tutustumiskäynnin, jolloin hän tutustuu lapseen ja hänen tarpeisiinsa jo ennen hoitopaikan tarjoamista. Huoltajilta saatu tieto lapsen vahvuuksista ja tuen tarpeista sekä lelton saaman havainnot ovat erittäin tärkeitä mietittäessä lapselle hänen tarpeidensa mukaista varhaiskasvatuspaikkaa.

Katso lisää: Tuen kolme tasoa (suomenkielinen)
Tuen kolme tasoa (ruotsinkielinen)

Kasvun-, kehityksen ja oppimisen tuen yhteystiedot
Varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteystiedot

Kansalaiset,Lapset ja lapsiperheet
Lasten päivähoito
palvelut / varhaiskasvatuspalvelut
Marjatta Reiman
050 5774 991
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Erityispv.hoidon koordinaat

Margot Flinck
0400 807 631
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Päivähoidon päällikkö

Christina Broman
050 413 7477
christina.broman@kyrkslatt.fi

Suunnittelija