Kasvatuskumppanuus

Yhteistyö huoltajien ja esiopetuksen kasvattajien välillä perustuu molemmin puoliseen luottamukseen, kunnioitukseen, kuunteluun ja keskusteluun. Yhdessä iloitaan lapsesta ja tuetaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista esiopetusvuoden aikana. Huoltajat otetaan monin tavoin mukaan esiopetuksen toimintaan.

Huoltajille järjestetään esiopetusinfot tammikuun aikana ennen esiopetukseen ilmoittautumista. Tilaisuuksissa voi tutustua esiopetusyksikön toimintaan ja Kirkkonummen esiopetussuunnitelmaan.

Esiopetuspäätöksen mukana lähetetään esiopetustiedote, jossa kerrotaan esiopetukseen liittyvistä käytännön asioista. Huoltajia tiedotetaan myös opetussuunnitelmasta ja sitä tarkentavasta lukuvuosisuunnitelmasta yksiköiden esiopetusilloissa. Tarkoituksena on, että huoltajilla on mahdollisuuksia osallistua esiopetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä toiminnan kehittämiseen.

Ennen lapsen siirtymistä esiopetukseen pidetään yhteinen tiedonsiirtopalaveri lapsen, huoltajien ja esiopetusryhmän kasvattajan kanssa. Lapset ja huoltajat kutsutaan tutustumaan tulevaan esiopetusyksikköön touko-kesäkuussa ja syksyllä vanhemmille järjestetään yhteisiä toiminnallisia vanhempainiltoja ja oppilashuollon tilaisuuksia, joissa vanhemmat saavat tilaisuuden vaikuttaa yksikön toimintaan.

Huoltajat, lapsi ja esiopetuksen lastentarhanopettaja laativat syksyllä yhdessä keskustellen Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman ja sen toteutumista arvioidaan yhdessä keväällä tai useamminkin, jos tarvetta on.