Kantvikin koulu on matkalla kohti hiilineutraaliutta

13.12.2021 12:08

Kategoria: Ympäristö- ja ilmastokasvatus Ilmastotyö ja Hinku Opetus Koulut Lapsiystävällinen kunta

Kantvikin koulussa ollaan otettu kunnianhimoisia askeleita kohti hiilineutraalia koulua. Koulun oppilaat ja opettajat ovat laskeneet, mistä koulun päästöt muodostuvat. Tulevan vuoden tavoitteena on pienentää koulun hiilijalanjälkeä entisestään sekä kompensoida jäljelle jääviä päästöjä.

Kantvikin koulun projekti kohti hiilineutraaliutta käynnistyi päätöksestä edistää koulun ilmastotyötä. Oppilaat ja opettajat ryhtyivät selvittämään koulun kiinteistöstä ja toiminnoista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Tarkasteluun lukeutuivat koulun lämmityksen ja sähkönkulutuksen, kouluruoan, koulu- ja työmatkojen, vedenkulutuksen sekä materiaalihankintojen päästöt.

Kantvikin koulun rehtori Jouni Koponen kertoo, että oppilaat ovat olleet innolla mukana päästöjen laskemisessa. Koulun oppilaat ovat nähneet käytännön kautta, mistä kaikkialta ilmastoa lämmittäviä päästöjä syntyy.

Lämmitys on koulun suurin päästölähde

Nyt matkalla kohti hiilineutraalia koulua on päästy siihen pisteeseen, että päästölähteet ja –määrät on saatu kartoitettua. Kantvikin koulu tuottaa vuodessa noin 310 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Kirkkonummen kokonaispäästöt olivat vuonna 2020 noin 145 kilotonnia hiilidioksidiekvivalentteja.

Yli puolet Kantvikin koulun päästötaakasta muodostuu koulurakennuksen lämmitykseen käytettävästä polttoöljystä, joka tuottaa vuosittain noin 180 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Seuraavaksi suurin päästölähde on kouluruoka, joka aiheuttaa noin viidenneksen mitatuista päästöistä. Työ- ja koulumatkojen päästöt ovat parinkymmenen hiilidioksiditonnin luokkaa, mikä vastaa 8,5 prosenttia kaikista koulun päästöistä. Sähkönkulutuksen päästöt ovat muutaman prosentin luokkaa ja jätteiden, vedenkulutuksen ja materiaalien osuudet kokonaispäästöistä ovat 0-1,5 prosenttia.

Toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi 

Tavoitteena on, että vuonna 2022 koulua voitaisiin kutsua hiilineutraaliksi. Kantvikin ympäristöagentit ovat jo pohtineet keinoja päästöjen vähentämiseksi. He aikovat selvittää muun muassa kasvisruoan osuuden lisäämistä kouluruoassa, energiansäästötoimenpiteitä sekä ruokahävikin seurannan kehittämistä.

Öljylämmityksestä aiheutuvaan päästötaakkaan koululaiset eivät voi suoraan vaikuttaa, mutta Kirkkonummen kunnan tavoitteena on päästä öljylämmitteisistä kiinteistöistä eroon tulevaisuudessa. Kunta tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Niitä päästöjä, joita Kantvikin koulussa ei voida vähentää, tullaan kompensoimaan hiiltä sitovilla toimenpiteillä. Kaikki koulun oppilaat saavat puuntaimen, jonka he istuttavat kesäloman aikana haluamaansa paikkaan. Yhden puun arvioidaan sitovan elinkaarensa aikana noin yhden tonnin hiiltä. Istutetut puut merkitään karttasovellukseen, jotta koulussa voidaan tarkastella missä kaikkialla päästöjä kompensoidaan.

Koko koulun yhteisen ilmastoprojektin tavoitteena on vähentää päästöjä sekä opettaa koululaisille käytännöllisiä työkaluja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Toiveena on, että hyvät käytännöt leviäisivät myös koteihin ja muihin kouluihin. Kantvikin koululaiset haluavatkin haastaa muut koulut Kirkkonummella sekä muualla Suomessa tarttumaan hiilineutraaliustavoitteeseen.