Kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden aikuisten sisäharrastusryhmien lähiohjaus keskeytetään ajalla 3.11-17.11.2020

02.11.2020 19:08

Kategoria: Kansalaisopisto Liikunta ja ulkoilu Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Vapaa-aika

Kansalaisopiston aikuisten sisätiloissa järjestettävä ryhmämuotoinen lähiopetus ja liikuntapalveluiden järjestämien aikuisten sisäliikuntaryhmien toiminta keskeytetään ajalla 3.11. - 17.11.2020.

Kirkkonummen kunta on kunnan tartuntatautitilanteen vuoksi päättänyt, että kunnan omistamissa sisätiloissa ei voi järjestää 20-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille ikäryhmille liikuntaharjoituksia ja - ryhmiä ja 18-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille muuta sisäharrastustoimintaa ajalla 3.11. – 17.11.2020.

Kunnan omistamien tilojen osalta käyttövuorot perutaan. Käyttövuorojen haltijoita tiedotetaan peruutuksista erikseen sähköpostitse.

Kunta suosittelee myös yksityisiä toimijoita keskeyttämään yli 20-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvat liikuntaharjoitukset ja 18-vuotta täyttäneiden muun sisällä tapahtuvan harrastustoiminnan edellä mainituksi ajaksi.

Kansalaisopiston kurssit

Kansalaisopisto tiedottaa kurssilaisia sähköpostitse erikseen jokaisen kurssin osalta lähipäivinä siitä, miten jäljellä olevat opetuskerrat toteutetaan. Kurssit saatetaan loppuun, joko live-verkko-opetuksena etäyhteyksillä tai siirrettynä ajankohtana.

Nuoriso- ja liikuntapalveluiden toiminta

Liikuntapalvelut tiedottaa lähipäivinä asiakkaitaan henkilökohtaisesti, joko puhelimitse tai sähköpostilla siitä, kuinka toimintaa järjestellään keskeytyksen aikana.

Aikuisten ohjattua ulkoliikuntaa lisätään

Aikuisten maksutonta ulkoliikuntatarjontaa lisätään. Ajankohdat ja paikat löytyvät kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.kirkkonummi.fi/senioripaku.

Ulkoliikuntapaikkojen pukutilojen osalta suositellaan, ettei niitä käytettäisi. Jos pukutiloja käytetään, suositellaan niissä käytettävän kasvomaskia, mikäli sille ei ole terveydellistä estettä.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu

Lasten ja nuorten harrastustoiminta, nuorisoteatteritoiminta alle 18 -vuotiaiden lasten osalta sekä avoin nuorisotilatoiminta jatkuvat. Vapaa-aikapalvelut on suhteuttanut harrastusryhmien maksimiasiakasmäärät käytettävissä oleviin tiloihin. Kaikissa ryhmissä on alle 20 osallistujaa ryhmän ohjaajat mukaan laskien. Huomioimme harrastustoiminnassa myös yleiset hygieniaohjeet ja riittävät turvaetäisyydet. Kun saatatte lasta harrastukseen, suositamme vahvasti saattajalle maskin käyttöä sekä välttämään turhaa kokoontumista kaikissa sisätiloissa.

Muista noudattaa näitä yleisiä turvallisuusohjeita:

  • Osallistu harrastustoimintaan, harjoituksiin ja otteluihin vain terveenä ja täysin oireettomana.
  • Pidä kahden (2) metrin turvaväli muihin henkilöihin.
  • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta.
  • Vältä turhaa kokoontumista harrastuspaikoilla.
  • Pue liikuntavaatteet päälle mahdollisuuksien mukaan jo kotona. Näin pukuhuoneessa vietetty aika pysyy mahdollisimman lyhyenä.
  • Vanhemmat ja saattajat odottavat mahdollisuuksien mukaan lapsia ulkona tai siten, ettei synny turhaa kokoontumista.

Kiitos, kun huolehdit itsestäsi ja muista!

Kirkkonummen majakkalogo