Kansalaisopisto - oppimisen olohuone jo 50 vuotta!

14.11.2019 12:03

Kategoria: Musiikkiopisto Kansalaisopisto Kuvataidekoulu Seniorit Opetus Kulttuuri Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Lapset Vapaa-aika Nuoret

Ennakkoluulottomuus, rohkeus ja sivistys synnyttivät kansalaisopiston Kirkkonummelle 50 vuotta sitten. Sama ajattelutapa ohjaa kansalaisopiston toimintaa nykyäänkin 2020-luvun kynnyksellä.

Ovet avoinna kaikille alusta alkaen

Kirkkonummen kansalaisopiston toiminta käynnistyi 50 vuotta sitten vuonna 1969. Kansalaisopiston palveluja hajautettiin ympäri kuntaa, jotta mahdollisimman moni olisi voinut osallistua opiston toimintaan. Kansalaisopiston perustamisesta ja alkuvuosien toiminnasta saamme kiittää erityisesti opiston ensimmäistä rehtoria, Bo Lundellia, sekä vaimoaan Rita Lundellia, joka hoiti kanslistin tehtävät alkuvuodet palkatta kotonaan, kunnes tilat löytyivät keskuskoululta. Se oli aikaa, jolloin puhelin soi taukoamatta!

Alkuvuosina naisia oli mukana huomattavan paljon. -Oliko syynä se, että tuohon aikaan naisten ei ollut sopivaa käydä ravintoloissa yksin? Toki miehetkin olivat aina yhtä tervetulleita mukaan toimintaan, pohtii kansalaisopiston vaiheita kuvaavassa videodokumentissa rehtori Bo Lundell.

Kansalaisopiston palkkalistoilla oli jo alkuvuosina kuukausittain yli 100 tuntiopettajaa, ja opetuspaikkoja oli noin 60. Nykyisessä toiminnassa tuntiopettajia on liki 150, ja opetusta annetaan eripuolilla Kirkkonummea keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa.

Kansalaisopisto on myös portti suomalaiseen yhteiskuntaan

Parikymmentä vuotta sitten Kansalaisopistossa alettiin erityisesti kehittää opetettavien aineiden laadullista mittaamista. Käyttöön otettiin muun muassa eurooppalainen kielimittausjärjestelmä, joka toi mukanaan tasomäärittelyn kielten opiskeluun. - Osaamisen kehittämisen tarve on erilainen eri elämän vaiheissa, ja Kansalaisopiston merkitys tulevaisuuden yhteiskunnassa tulee jatkumaan entistä monimuotoisempana, toteaa nykyinen rehtori Satu Ylönen.

 -Ihmisillä on luontainen tarve kuulua yhteen sekä oppia uusia asioita, jotka tuottavat iloa, ja tähän tarpeeseen kansalaisopiston opetuksella on mahdollisuus vastata, kertoo Ylönen. Kansalaisopiston suomen kielen opinnoilla onkin ollut merkittävä rooli maahanmuuttajien integroitumisessa. Mottona on ollut, että Kansalaisopisto on portti suomalaiseen yhteiskuntaan.

Ryhmään kuulumisella ja säännöllisillä tapaamisilla on sosiaalinen merkitys kaikenikäisille oppilaille. Kuvataidekoulussa lapsille tärkeää on ryhmässä tekeminen. Lapset saavat eri ikäryhmissä luoda itse, ja opettaja on ikään kuin tuutori. Opettajalle on palkitsevaa, kun hän pystyy näkemään oppilaan kehittymisen lukuvuoden aikana — iästä huolimatta.

Oppimisen olohuone tulevina vuosikymmeninä

Digitaalinen maailma antaa mahdollisuuden ja toisaalta myös haastaa siirtymään monissa asioissa verkkoon. Verkko ei kuitenkaan korvaa ihmisten välistä kohtaamista ja tarvetta kokoontua yhteen, jolloin tulevaisuuden kansalaisopistotoiminnalla voi olla paljon suurempi merkitys yhteisinä oppimisen olohuoneina kuin voimme uskoakaan.

Kansalaisopiston rooli koulutuspalveluiden tarjoajana tulee olemaan tulevaisuudessakin hyvin vahva monella elämän saralla. Esimerkkeinä koulutustarjonnasta ovat työelämän osaamistarpeiden kehittämiskoulutus, eläkkeellä olevan väestön elämänlaatua ja terveyttä edistävä omaehtoinen koulutustoiminta, maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus, digitaalisten kansalaistaitojen kehittäminen sekä kaiken ikäisten kirkkonummelaisten omaehtoisen osaamisen kehittäminen.

Vuoden 2017 alusta opistojen hallinto-organisaatiota muutettiin siten, että Kansalaisopisto, Kuvataidekoulu ja Musiikkiopisto ovat yhteisen hallintorakenteen alla. Kaikilla kolmella opistolla on yhteinen rehtori ja apulaisrehtori ja se mahdollistaa tiiviin toiminnallisen yhteistyön yli oppilaitosrajojen. Opistot säilyttivät kukin oman identiteettinsä ja toiminta jatkuu kuntalaisen näkökulmasta kuten ennenkin.

Kansalaisopisto toteuttaa tehtäväänsä vapaan sivistystyön puolella ja Kuvataidekoulu sekä Musiikkiopisto taiteen perusopetuksessa. Opetus-, koulutus- ja tapahtumapalveluja annetaan vuosittain yli 10 000 kuntalaiselle.

Valokuvat Kevätkarnevaaleilta Liisa Kosonen

Kansalaisopisto 50 v.