Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa Kirkkonummella 1.8.2021 – kokeilutoimipaikat on valittu

12.04.2021 15:00

Kategoria: Varhaiskasvatus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toimipaikoiksi Masalan päiväkodin, Nissnikun päiväkodin, Kartanonrannan päiväkodin Vuorenmäen päiväkodin sekä Sjökulla daghemmin. Kirkkonummen varhaiskasvatus tiedottaa kokeiluun osallistuvien päiväkotien lasten huoltajia tarkemmin kokeiluun ilmoittautumisesta. 

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa kokeilussa mukana olevissa päiväkodeissa elokuussa 2021 ja jatkuu vuoteen 2024. Kokeilu koskee osaa kirkkonummelaisista 2016 ja vuonna 2017 syntyneistä lapsista siten, että ensi elokuussa kokeilussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Kokeilussa kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Kaksivuotisessa esiopetuksessa vahvistetaan lasten oppimisen polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten laaditaan paikallinen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan eri-ikäisten esiopetukseen osallistuvien lasten tarpeet. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin, tutkivaan oppimiseen ja havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. 

Lue lisää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta: 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilun-opetussuunnitelman-perusteet-julkaistu

Lapset kiipeävät