Kaavoitusohjelma 2019-2023

Ehdotus Kirkkonummen kaavoitusohjelmaksi vuosille 2021-2025 palautettiin uuteen valmisteluun, Yhdyskuntatekniikan lautakunta 16.6.2020 § 75

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavoitusohjelman 2019-2023, 3.9.2018 § 72

Muutos kaavoitusohjelmaan on hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.3.2019 § 13

Ohjelma on laadittu vuosille 2019-2023. Vuoden 2019-2020 hankkeet ovat sitovia ja vuoden 2021-2023 hankkeet ohjeellisia. Ohjelma päivitetään 2020.

Kaavoitusaloitteet käsitellään kaavoitusohjelman yhteydessä

Kaavoitusaloitteet seuraavaan kaavoitusohjelmaan on toimitettava kuntaan vuoden 2020 tammikuun loppuun mennessä. Maanomistajan, joka on tehnyt aiemmin kaavoitusaloitteen, ei tarvitse tehdä uutta kaavoitusaloitetta, vaikka hanke ei ole nyt kaavoitusohjelmassa. Nämä aloitteet otetaan huomioon seuraavassa kaavoitusohjelmassa.

Lisätietoa kaavoitusaloitteista löydät sivulta Osallistu kaavoitukseen.