Kaavoitusohjelma 2019-2023

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavoitusohjelman 3.9.2018 § 72.

Linkki kunnanvaltuuston pöytäkirjaan

Ohjelma on laadittu vuosille 2019-2023. Vuoden 2019-2020 hankkeet ovat sitovia ja vuoden 2021-2023 hankkeet ohjeellisia. Ohjelma päivitetään 2020.

Kaavoitusaloitteet käsitellään kaavoitusohjelman yhteydessä

Kaavoitusaloitteet seuraavaan kaavoitusohjelmaan on toimitettava kuntaan vuoden 2020 tammikuun loppuun mennessä. Maanomistajan, joka on tehnyt aiemmin kaavoitusaloitteen, ei tarvitse tehdä uutta kaavoitusaloitetta, vaikka hanke ei ole nyt kaavoitusohjelmassa. Nämä aloitteet otetaan huomioon seuraavassa kaavoitusohjelmassa.

Kaavoitusaloite on vapaamuotoinen allekirjoitettu hakemus, johon liitetään aluerajauskartta, kiinteistö- ja omistajatiedot sekä yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Kaavoitusaloitteet osoitetaan Kirkkonummen kunnanhallitukselle ja lähetetään osoitteella Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI tai sähköpostitse kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kartassa on esitetty kaavoitusohjelman hankkeet. Klikkaamalla hanketta saat lisätietoa.

Kaavoitusohjelman johdanto

Lisätietoa hankkeista alueittain

Lisätietoa myös alla olevasta kartasta.