Kaavoituskatsaus

Kunta laatii kerran vuodessa katsauksen kunnassa ja Uudenmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksessa esitellään kaavahankkeet lyhyesti sekä kerrotaan näiden käsittelyvaiheista ja näihin liittyvistä maankäyttösopimuksista. Kaavoituskatsauksia saa kirjastoista, kunnan palvelupisteestä ja kaavoitusyksiköstä.

Kaavoituskatsaus 2016-2017