Julkipanoilmoitus lupapäätöksistä: lupatunnus 21-36-POI/Teollisuustie 8, 257-449-2-351

03.06.2021 08:54

Kategoria: Kuulutukset

Julkipanoilmoitus lupapäätöksistä

Lupaviranomainen on tehnyt päätöksen seuraavaan lupa-asiaan:

Lupapäätös rakennus- ja ympäristölautakunta 25.5.2021 § 92, lupatunnus 21-36-POI/Teollisuustie 8, 257-449-2-351. Teollisuushallin osan muuttaminen liikuntahalliksi, esim. padel-kentät. Päätöstulos: Ei oteta tutkittavaksi. 

Tämä kuulutus on julkaistu 3.6.2021 viranomaisen verkkosivuilla. Kuulutusaika on 3.6.2021-5.7.2021. Päätöksen julkipanopäivä on 3.6.2021 ja antopäivä 4.6.2021.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 4.6.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta Helsingin hallinto-oikeudelle postitse osoitteeseen Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki tai sähköpostitse helsinki.hao@oikeus.fi. 

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 5.7.2021. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköpostitse valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

Kirkkonummella 3.6.2021

Rakennusvalvonta