Jokirinteen oppimiskeskus elinkaarihankkeen näkökulmasta

13.12.2020 11:01

Kategoria: Tontit ja rakentaminen Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Jokirinteen oppimiskeskus toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa elinkaarivastuu on kymmenen vuotta. SRV Rakennus Oy toimii palveluntuottajana ja on vastannut hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja nyt myös kiinteistön ylläpidosta seuraavat kymmen vuotta.

Kunnan kannalta elinkaarihankkeen keskeisimipä hyötyjä ovat palveluntuottajan sitoutuminen pitkän aikavälin vastuuseen sekä hankkeeseen liittyvien riskien pienentäminen ja asioiden läpinäkyvä käsittely jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Elinkaarihankkeessa kunnalta siirtyy monia vastuita palveluntuottajalle – tällöin riskeistä vastaa se taho, joka niihin parhaiten voi vaikuttaa.

Hyvällä suunnittelulla on suuri merkitys rakennuksen laatuun, terveelliseen sisäilmaan ja pitkään käyttöikään

Perinteisissä urakkamalleissa kunta hoitaa kohteen suunnittelun suunnittelutoimiston kanssa, eivätkä urakoitsijat tai palveluntuottajat juurikaan osallistu suunnitteluun. Sen sijaan Jokirinteen kaltaisessa elinkaarihakkeessa palveluntuottaja pääsee vaikuttamaan heti hankkeen alussa suunnitteluun, ja voi siten valita sellaiset suunnitteluratkaisut, joilla se pystyy elinkaarivastuunsa parhaiten täyttämään. Lisäksi urakoitsijan asiantuntemusta muun muassa tuotantotavoista ja rakenneratkaisuista voidaan hyödyntää jo varhaisessa vaiheessa. Tämä johtaa laadukkaampaan lopputulokseen ja kustannustehokkuuteen.

Elinkaarivastuu antaa palveluntuottajalle, eli Jokirinteen tapauksessa SRV:lle, rakennusvaiheessa perspektiiviä pidemmälle aikavälille. Se ohjaa palveluntuottajaa riskittömien työmenetelmien, materiaalien ja alihankkijoiden valintaan sekä tehostaa urakoitsijan omaa valvontaa.

– Jokirinteessä onkin valittu sisäilman ja kestävyyden kannalta parhaat materiaalit sekä tehty tiivistä yhteistyötä palveluntuottajan, tilaajan ja Tervetalo-koordinaattorin kanssa, kertoo Kirkkonummen kunnan rakennuttajainsinööri Hanne Nylund.

Lisäksi rakenteiden kuivatukseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Rakennuksen ylläpito seuraavien 10 vuoden aikana

Perinteisestä urakkamuodosta poiketen, vastaa SRV Jokirinteessä myös rakennuksen ylläpidosta kymmenen vuoden ajan. Ylläpitoon kuuluu rakennuksen huolto, pitkän tähtäimen toimenpiteet ja korjaukset sekä siivous. Ylläpidon palvelun laatutaso on ennalta sovittu ja sen toteutumista seurataan koko palvelujakson ajan. SRV vastaa siis myös hyvästä sisäilmasta ja käytettävyydestä tulevien vuosien aikaan. Lisäksi on määritelty, että rakennuksen tulee olla hyvässä kuntoluokassa ylläpitojakson päättyessä. Tämä palveluntuottajan elinkaari- ja ylläpitovastuu vähentää kunnan riskejä, ja kunnalle aiheutuvat kulut ovat ennakkoon tiedossa. Lisäksi kunta vapautuu ylläpidon toimintojen johtamisesta ja vastuusta henkilökunnan saatavuudessa.

Elinkaarihankkeessa palveluntuottajalla on myös vastuu rakennuksen kuluttamasta energian määrästä. Tämä johtaa niukasti kuluttavien energiaratkaisuiden suunnitteluun ja innovointiin.

– Näin saavutetaan käyttövaiheessa kustannussäästöjä ja pienennetään hiilidioksidipäästöjä, kertoo Nylund.

Jokirinteen oppimiskeskuksessa suurin osa rakennuksen tarvitsemasta energiasta tuotetaan paikan päällä maalämmöllä.

Avoimuus, kumppanuus ja vastavuoroisuus elinkaarihankkeen kulmakivinä

Olennaisena osana elinkaarihankkeeseen kuuluu avoimuus sekä kumppanuuden ja vastavuoroisuuden periaatteet. Avoimesta toiminnasta hyötyy hankkeen kumpikin osapuoli.

– Jokirinteessä nämä periaatteet ovat toteutuneet oikein hyvin ja on ollut ilo tehdä yhteistyötä SRV:n kanssa, kertoo Nylund tyytyväisenä.

Jokirinteen oppimiskeskus avaa ovensa 7.1.2021, kun Jokirinteen päiväkoti aloittaa toimintansa. Koulun toiminta sekä liikuntasalin käyttö alkaa puolestaan talviloman jälkeen, maaliskuun alussa viikolla 9.

Lue myös juttusarjan ensimmäinen julkaisu - Jokirinteen oppimiskeskus on valmis avaamaan ovensa. 

Jokirinteen päiväkodin huone