Jokirinteen oppimiskeskuksen liikennejärjestelyt 1.3. alkaen – tavoitteena turvallinen koulutie ja ruuhkien välttäminen

12.02.2021 11:57

Kategoria: Opetus Varhaiskasvatus Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Kadut ja tiet

Kirkkoharjun koulun siirtyessä Jokirinteen oppimiskeskukseen maaliskuun alussa, muuttuvat myös saattoliikenteen reitit. Tähän on hyvä valmistautua jo hieman etukäteen. Perheet voivat esimerkiksi käydä harjoittelemassa uusia kävelyreittejä varsinkin nuorempien koululaisten kanssa jo ennen koulun siirtymistä uuteen osoitteeseen ja bussipysäkkien paikat kannattaa katsoa yhdessä jo ennalta.

Saattoliikenne monitoimihallin (jäähallin) parkkipaikan kautta

Jos lapsi tuodaan aamuisin kouluun autolla, on hänet paras jättää hieman etäämmälle koulusta, josta hän voi kävellä loppumatkan perille asti. Silloin saattoliikenne aiheuttaa mahdollisimman vähän vaaratilanteita muille koulumatkalaisille. Saattoliikenteen jättöpaikka on keskustan urheilukenttien ja monitoimihallin (jäähallin) parkkipaikalla, josta lapset voivat turvallisesti kävellä koululle kävelyteitä pitkin.

Jokiniityntie ei siis ole tarkoitettua saattoliikennettä varten. Oppimiskeskuksen välittömään läheisyyteen kulkevat ainoastaan varhaiskasvatuksen asiakkaat, virallinen koulukuljetus sekä saattokuljetus oppilaille, joilla on liikkumiseste. Tämän lisäksi oppimiskeskuksen parkkipaikalla on oma merkitty mopoparkki vanhempien oppilaiden mopoille ja mopoautoille. Mopoilijoiden on hyvä muistaa, että keskustan alueella jalankulku- ja pyöräteillä ei saa ajaa mopolla.

Jokiniityntien kautta kulkee raskasta liikennettä läheiselle rakennustyömaalle, jonka vuoksi tie ei sovellu saattoliikenteelle. Alueella on kuitenkin useita eri suunnista tulevia, turvallisia kevyenliikenteen väyliä. Kulkureitit on merkitty kartalle saattopaikan ja oppilaiden käyttämien bussipysäkkien lisäksi.

Maaliskuun alussa kannattaa ottaa huomioon, että varsinkin aamulla vilkas saattoliikenne saattaa ruuhkauttaa keskustan aluetta ja voi siten viivästyttää myös työmatkaliikennettä. Vilkas saattoliikenne aiheuttaa usein myös turvallisuusriskejä, joten vanhemmat sekä muut aikuiset voivat vaikuttaa omalla liikennekäyttäytymisellään ja valinnoillaan koulun liikenneympäristöön ja sen turvallisuuteen.

Kouluun kävellen ja pyöräillen!

Kun mahdollisimman moni Jokirinteen oppilas kulkee koulumatkat kävellen tai kevään koittaessa pyöräillen, vähenee saattoliikenteen tarve ja koulutie on kaikille turvallisempi. Lapset saavat samalla tärkeää hyötyliikuntaa. Kävely ja pyöräily ovat myös ekologinen valinta koulumatkan taittamiseen. Oppimiskeskuksen pihalla on runsaasti runkolukittavia paikkoja pyörille!

Koulumatkaliikunnan hyötyjä:

  • kunto kohenee
  • keskittyminen paranee
  • itsenäisen liikkumisen taidot karttuvat
  • ajoneuvoliikenne vähenee koulun ympäristössä
  • päästöt ympäristöön vähenevät

Koululaisten bussiliikenne

Monet Jokirinteen oppilaista kulkevat kouluun bussilla. Linjoja kulkeekin hyvin monista eri suunnista ennen ja jälkeen koulupäivän. Myös bussipysäkit on merkitty kartalle. Tarkemmat reitit ja aikataulut löytyvät Helsingin seudun liikenteen (HSL) verkkosivuilta.

Turvallista koulutietä kaikille oppilaille ja malttia liikenteeseen!

Karttakuva Jokirinteen oppimiskeskuksen alueesta