Jokirinteen koulu

Suomenkielinen peruskoulu, vuosiluokat 1-9. Keskustan alue

Katso ajankohtaiset asiat ja kaikki yhteystiedot Jokirinteen koulun omilta sivuilta:  Jokirinteen koulun omat sivut 

Jokirinteen koulu on Kirkkonummella sijaitseva suomenkielinen n.1000 oppilaan peruskoulu. Kirkonkylän koulu ja Kirkkoharjun koulu yhdistyivät 1.1.2014 Kirkkoharjun kouluksi ja 1.3.2021 Kirkkoharjun koulu muutti uuteen Jokirinteen oppimiskeskukseen. Jokirinteen koulun tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta ja kasvattaa oppilaista vastuuntuntoisia ja sosiaalisia kansalaisia.

Jokirinteen koulussa järjestetään opetusta jossa painotetaan musiikkia, liikuntaa, ruotsin kieltä ja matemaattis-luonnontieteellisiä (LUMA) aineita.

LUMA-painotus
Jokirinteen koulussa on matemaattis-luonnontiedepainotteinen luokka (luma-luokka), jonka tarkoituksena on tukea matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneiden oppilaiden opiskelua. Erillisiä luma-tunteja on sekä 7. että 9. luokalla yksi vuosiviikkotunti. 8. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia.

Kielikylpyopetus
Kielikylpyopetus on tarkoitettu ensisijaisesti kirkkonummelaisille suomenkielisille lapsille, jotka ovat olleet päiväkodin kielikylpyryhmässä 1-2 vuotta koulun alkaessa. Kielikylpyesikoulussa oppilas on saanut valmiuksia toimia kaksikielisessä ympäristössä ja oppinut opetuskieltä niin, että hän ymmärtää perusopetukseen siirryttyään opettajan puhetta ja pystyy opiskelemaan ruotsin kielellä. 

Musiikki-painotus
Jokirinteen koulussa voi opiskella musiikkia painotetusti vuosiluokilla 3−9.
Syksyllä 2016 voimaantulleen opetussuunnitelman mukaan musiikkia on 3-4 vuosiviikkotuntia luokkatasosta riippuen. Viidennen ja kuudennen luokan valinnaistunti on musiikkiluokkalaisilla aina musiikkia. Luokilla 7−9 musiikkiluokkalaisten musiikin tunnit saadaan valinnaisaineiden tuntikiintiöstä, mikä rajoittaa muita valintoja. 

_________________________________________________________

TILAVARAUKSET

Jokirinteen koulun tiloja voi varata Timmi-tilavarausjärjestelmän kautta
Timmin käyttöohjeet

Uudellamaalla kielletään henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kolmeksi viikoksi ajalla 28.12.2021–17.1.2022. Lisäksi alueelle on annettu tartuntalain pykälän 58 g mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta. Sulkupäätös on voimassa kaksi viikkoa ajalla 28.12.2021–10.1.2022.

_________________________________________________________

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.
Yhteyshenkilöt
Maarit Mäkäläinen
Puh. 040 595 4271

rehtori
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Annamaija Kylä-Setälä
Puh. 040 126 9294

Apulaisrehtori
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Sarianna Jylhä-Matilainen
Puh. 040 126 9326

Koulusihteeri
kanslia

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Jokiniityntie 5 02400 KIRKKONUMMI
Puh. 040 595 4271
Rehtori
Maarit Mäkäläinen

Puh. 040 1269 294
Apulaisrehtori
Maija Kylä-Setälä

Puh. 040 1269 319
Koulusihteeri
Paula Arminen

Puh. 040 1269 326
Koulusihteeri
Sarianna Jylhä-Matilainen

Puh. 040 1269 338
Vahtimestari
Kari Keränen

Puh. 040 5737 396
Iltavahtimestari
Sakari Tamminen

Puh. 050 310 7067
Kouluterveydenhoitaja
Mirkka Kenttä, 1–6 lk,
7–9 -pienryhmät

Puh. 050 310 7066
Kouluterveydenhoitaja
Elisa Järvenpää 7–9 lk

Jokirinteen koulu

Aukioloajat

maanantai-perjantai
08:00 - 16:00