Jokirinteen koulu

Suomenkielinen peruskoulu, vuosiluokat 1-9. Keskustan alue

Katso ajankohtaiset asiat ja kaikki yhteystiedot Jokirinteen koulun omilta sivuilta:  Jokirinteen koulun omat sivut 

Jokirinteen koulu on Kirkkonummella sijaitseva suomenkielinen n.1000 oppilaan peruskoulu. Kirkonkylän koulu ja Kirkkoharjun koulu yhdistyivät 1.1.2014 Kirkkoharjun kouluksi ja 1.3.2021 Kirkkoharjun koulu muutti uuteen Jokirinteen oppimiskeskukseen. Jokirinteen koulun tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta ja kasvattaa oppilaista vastuuntuntoisia ja sosiaalisia kansalaisia.

Jokirinteen koulussa järjestetään opetusta jossa painotetaan musiikkia, liikuntaa ja matemaattis-luonnontieteellisiä (LUMA) aineita.

LUMA-painotus
Jokirinteen koulussa on matemaattis-luonnontiedepainotteinen luokka (luma-luokka), jonka tarkoituksena on tukea matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneiden oppilaiden opiskelua. Erillisiä luma-tunteja on sekä 7. että 9. luokalla yksi vuosiviikkotunti. 8. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia.

Musiikki-painotus
Jokirinteen koulussa voi opiskella musiikkia painotetusti vuosiluokilla 3−9.
Syksyllä 2016 voimaantulleen opetussuunnitelman mukaan musiikkia on 3-4 vuosiviikkotuntia luokkatasosta riippuen. Viidennen ja kuudennen luokan valinnaistunti on musiikkiluokkalaisilla aina musiikkia. Luokilla 7−9 musiikkiluokkalaisten musiikin tunnit saadaan valinnaisaineiden tuntikiintiöstä, mikä rajoittaa muita valintoja. 

Liikunta-painotus
Jokirinteen koulussa voi opiskella liikuntaa painotetusti vuosiluokilla 7–9. Liikuntalinjalle hakeudutaan omalta oppilaaksiottoalueelta. Liikuntalinja voidaan toteuttaa vain, jos hakijoita on vähintään 18.
Urhea-linja

_________________________________________________________

TILAVARAUKSET

Jokirinteen koulun tiloja voi varata Timmi-tilavarausjärjestelmän kautta
Timmin käyttöohjeet

Jokirinteen oppimiskeskuksen ohjeet koulun tilojen käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin

Siivousohjeet ilta- ja viikonloppukäyttäjille

_________________________________________________________

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.
Yhteyshenkilöt
Maarit Mäkäläinen
Puh. 040 595 4271

rehtori
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Annamaija Kylä-Setälä
Puh. 040 126 9294

Apulaisrehtori
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Sarianna Jylhä-Matilainen
Puh. 040 126 9326

Koulusihteeri
kanslia

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Jokiniityntie 5 02400 KIRKKONUMMI
Puh. 040 595 4271
Maarit Mäkäläinen
rehtori
_________________

Puh. 040 1269 294
Maija Kylä-Setälä
Apulaisrehtori
__________________

Puh. 040 1269 319
Paula Arminen
Koulusihteeri 1-6 lk
___________________

Puh. 040 1269 326
Sarianna Jylhä-Matilainen
Koulusihteeri 7-9 lk
______________________

Puh. 040 1269 338
Kari Keränen
Vahtimestari
_________________

Puh. 040 5737 396
Sakari Tamminen
Iltavahtimestari
__________________

Puh. 050 310 7067
Mirkka Kenttä, 1–6 lk,
Kouluterveydenhoitaja
7–9 -pienryhmät
____________________

Puh. 050 310 7066
Elisa Järvenpää 7–9 lk
Kouluterveydenhoitaja
____________________

Jokirinteen koulu
Jokirinteen koulun omat sivut

Aukioloajat

maanantai-perjantai
08:00 - 16:00