Johtoryhmä

Kirkkonummen kunnan johtoryhmä edustaa asiantuntijajohtajuutta luottamushenkilöpäätöksentekijöiden tukena. Sen tehtävänä ja tavoitteena on kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmä

  • toimii kunnanjohtajan tukena strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa ja kehittämistyössä
  • lisää johtoryhmän jäsenten tietoisuutta kunnan toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista
  • parantaa tiedonkulkua johtoryhmän jäsenten ja heidän johtamiensa toimialojen välillä ja
    yhdenmukaistaa keskeiset kunnan hallinnossa noudatettavat periaatteet.


Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, puh. 040 821 8528

Hannu Sorvari, vt. hallintojohtaja, puh 050 414 0411

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja,
perusturvapalvelujen toimialajohtaja, puh. 040 504 5224


 
Eeva-Kaisa Ikonen, sivistystoimenjohtaja,
sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimialajohtaja, puh. 040 528 4959

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja,
yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja, puh. 050 414 0754

Esa Lindell, talousjohtaja,  puh. 050 413 7461