Johtoryhmä

Kirkkonummen kunnan johtoryhmä edustaa asiantuntijajohtajuutta luottamushenkilöpäätöksentekijöiden tukena. Sen tehtävänä ja tavoitteena on kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmä

  • toimii kunnanjohtajan tukena strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa ja kehittämistyössä
  • lisää johtoryhmän jäsenten tietoisuutta kunnan toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista
  • parantaa tiedonkulkua johtoryhmän jäsenten ja heidän johtamiensa toimialojen välillä ja
    yhdenmukaistaa keskeiset kunnan hallinnossa noudatettavat periaatteet


Aarnio Tarmo, kunnanjohtaja
puh. 040 821 8528

Anu Karkinen, hallintojohtaja, konsernihallinnon toimialajohtaja
puh. 040 126 9670

Liisa Ståhle, perusturvajohtaja, perusturvan toimialajohtaja
puh. 050 594 1749

Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja, sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimialajohtaja
puh. 040 505 1015

Anna-Kaisa Kauppinen, vt. yhdyskuntatekniikan johtaja, kuntatekniikan toimialajohtaja
puh. 050 4140754

Juha Hörkkö, talousjohtaja
puh. 050 577 4977

Risto Nikunlaakso, kehitysjohtaja
puh. 040 742 7944