Johtoryhmä

Kirkkonummen kunnan johtoryhmä edustaa asiantuntijajohtajuutta luottamushenkilöpäätöksentekijöiden tukena. Sen tehtävänä ja tavoitteena on kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmä

  • toimii kunnanjohtajan tukena strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa ja kehittämistyössä
  • lisää johtoryhmän jäsenten tietoisuutta kunnan toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista
  • parantaa tiedonkulkua johtoryhmän jäsenten ja heidän johtamiensa toimialojen välillä ja
    yhdenmukaistaa keskeiset kunnan hallinnossa noudatettavat periaatteet.


Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, puh. 040 821 8528

Anu Rautiainen, hallintojohtaja,
konsernihallinto, puh. 040 126 9670

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja,
perusturvapalvelujen toimialajohtaja, puh. 040 504 5224

Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja,
sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimialajohtaja, puh. 040 505 1015

Anna-Kaisa Kauppinen, vt. yhdyskuntatekniikan johtaja,
kuntatekniikan toimialajohtaja, puh. 050 4140754

Juha Hörkkö, talousjohtaja, puh. 050 577 4977