Johtoryhmä

Kirkkonummen kunnan johtoryhmä edustaa asiantuntijajohtajuutta luottamushenkilöpäätöksentekijöiden tukena. Sen tehtävänä ja tavoitteena on kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmä

  • toimii kunnanjohtajan tukena strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa ja kehittämistyössä
  • lisää johtoryhmän jäsenten tietoisuutta kunnan toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista
  • parantaa tiedonkulkua johtoryhmän jäsenten ja heidän johtamiensa toimialojen välillä ja
    yhdenmukaistaa keskeiset kunnan hallinnossa noudatettavat periaatteet.


Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, puh. 040 821 8528

Jaana Suihkonen, hallintojohtaja, puh. 040 702 0138

Kristina Stenius, henkilöstöjohtaja, puh. 040 126 9513


 
Eeva-Kaisa Ikonen, sivistysjohtaja, 
sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualuejohtaja, puh. 040 528 4959

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, 
yhdyskuntatekniikan palvelualuejohtaja, puh. 050 414 0754

Esa Lindell, talousjohtaja,  puh. 050 413 7461