Jättiputkien hävittäminen Kirkkonummelta vaatii sitkeää ja järjestelmällistä työtä

13.06.2019 11:30

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Jättiputkien hävittäminen Kirkkonummelta vaatii sitkeää ja järjestelmällistä työtä. Tänä vuonna kunnan ympäristönsuojeluyksikkö on tehostanut yhteistyötä yksityisten maanomistajien kanssa jättiputkien hävittämiseksi kunnan alueelta. Yksityisten, luvan antaneiden maanomistajien alueilla on teetetty jättiputkien kaivamista ja peittämistä. Torjuntakohteita on nyt noin kymmenen. Laajimmissa kohteissa torjuntatyö vie useita päiviä. Pääasiallisina torjuntamenetelminä käytetään kasvustojen peittämistä ja kaivamista. Peittomuovit ja katekankaat annetaan olla kohteissa pitkään, koska jättiputkien siemenet säilyvät maan alla itämiskykyisinä ainakin kymmenen vuotta.

Kunnan kunnossapitopalvelut jatkaa tänäkin vuonna jättiputkien hävittämistyötä kunnan omistamilla alueilla. Kohteita on noin 30.

Selkeitä haittoja aiheuttavat vierasperäiset lajit, kuten jättiputket, voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa mm. alkuperäislajistolle, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Ne voivat aiheuttaa myös huomattavaa taloudellista haittaa vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä.

Suomessa esiintyvistä vieraslajeista saa lisätietoa kansallisesta vieraslajiportaalista, jonka avulla voi tunnistaa vieraslajeja, ilmoittaa havainnoistaan ja tarkastella muiden ilmoittamia havaintoja. Vieraslajiportaalista löytyy hyvin tietoa ja kuvia eri vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita eri vieraslajien hävittämiseksi.

Lue lisää myös kunnan verkkosivuilta

Jättiputki