Järjestelytuki pitkäaikaistyöttömän työllistämiseksi

Kirkkonummen kunta, Uudenmaan TE-toimisto ja Omnia edistävät kirkkonummelaisten pitkäaikaistyöttömien työllistymistä paikallisiin yrityksiin ja yhdistyksiin. Tavoitteena on löytää yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja työtä vailla oleville kirkkonummelaisille työnhakijoille työ- ja oppisopimuspaikkoja paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä työsuhteen syntyä tukemalla.

Kunta voi myöntää paikalliselle yritykselle tai yhdistykselle järjestelytuen TE-toimiston myöntämän palkkatuen lisäksi, mikäli yritys tai yhdistys palkkaa Kirkkonummella asuvan pitkäaikaistyöttömän työsuhteeseen vähintään 8,5 kuukauden pituiseksi ajaksi. Näiden tukien lisäksi Omnian oppisopimustoimistolta on mahdollista saada koulutuskorvausta, jos työtehtävän aikana suoritetaan oppisopimuskoulutus. Kunnan myöntämä järjestelytuki on suuruudeltaan yhteensä 1 428 eur/ hakija.

Järjestelytuen saannin edellytyksenä on se, että yritykselle tai yhdistykselle on ensin myönnetty TE-toimiston palkkatuki. Kunnan järjestelytuki on haettava samanaikaisesti TE-toimiston palkkatuen kanssa ja yritys tai yhdistys voi tehdä sen lomakkeella. Järjestelytuki on haettava ennen työsuhteen alkamista, sitä ei voida myöntää takautuvasti jälkikäteen. Järjestelytuki voidaan myöntää yhdestä työllistetystä/yritys tai yhdistys. Työsuhteen on oltava vähintään 8,5 kuukauden pituinen ja kokopäivätoiminen (Jos alalla ei ole määritelty kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaikaa, noudatetaan työaikalain mukaista enimmäistyöaikaa, joka on kahdeksan tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa). Kunnan järjestelytuki 1 428 eur maksetaan hakijalle kertakorvauksena vasta sen jälkeen, kun kokopäivätoiminen työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 35 viikkoa (8,5 kuukautta).

TE-toimiston kuukausittain maksettava palkkatuki yritykselle vaihtelee tapauskohtaisesti, työllistettävästä henkilöstä riippuen, ja on pääsääntöisesti 30 % – 50 % henkilön kokonaispalkasta. Palkkauksessa on noudatettava vähintään alakohtaisten työehtosopimusten mukaista minimipalkkatasoa. Palkkatuki voidaan myöntää myös ilman kunnan järjestelytukea tai oppisopimustoimiston koulutuskorvausta.

TE-toimiston palkkatuki yhdistykselle on enimmillään (kaksi vuotta työttömänä olleelle) ensimmäisten 12 kuukauden aikana 100 % aina 65 %:n työaikaan saakka. Enimmäismäärä on 1800 euroa kuukaudessa. TE-toimiston myöntämän palkkatuen tukiajan pituus riippuu työnhakijan työttömyyden kestosta ja palvelutarpeesta. Yli 60-vuotiaan henkilön palkkatuki voi kuitenkin olla pysyvä.

Oppisopimustoimisto voi maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jonka määrä on tapauskohtainen. Tutkintoon valmistavissa oppisopimuksissa koulutuskorvaus on yleensä 50 – 200 €/kk.

Jos kiinnostuit työnhakijan palkkaamisesta, ota ensiksi yhteyttä työnantaja- ja yritysasiakkaan puhelinpalveluun.

Mikäli yritystäsi tai yhdistystänne kiinnostaa hyödyntää oppisopimusmahdollisuutta ja palkattava työntekijä haluaa sitoutua opiskeluun, ota yhteyttä Omnian oppisopimustoimistoon, jonka jälkeen koulutustarkastaja selvittää yrityksen tai yhdistyksen soveltuvuuden kouluttajaksi. Oppisopimuksen voi aloittaa työnantajan sovittua asiasta koulutustarkastajan kanssa.

Lisäinfoa:

Te-palvelut työnantajalle, palkkatuki
Omnia, oppisopimus
Omnia, oppisopimus työnantajille