Jälkihuolto

Jälkihuolto on osa lastensuojelua. Sen tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa nuoren itsenäistymistä. Jälkihuolto-oikeus on lapsella tai nuorella, joka

  • on ennen täysi-ikäisyyttään ollut huostaan otettuna
  • on ollut sijoitettuna avohuollon tukitoimena vähintään puoli vuotta
     

Yksilöllisten tarpeitten mukaan räätälöitävä jälkihuollon tuki on aina vapaaehtoista. Nuoren on mahdollista saada jälkihuollosta

  • henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa
  • tukea omien voimavarojen löytämiseksi
  • apua asunnon saamiseen
  • tukea itsenäiseen asumiseen, opintoihin ja työllistymiseen
  • taloudellista tukea ja ohjausta oman talouden hallintaan