Jalankulku- ja pyörätie Kirkkonummen keskustasta Tolsaan saa valtionavustusta Traficomilta

29.01.2021 15:07

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Kadut ja tiet

Kirkkonummen kunta rakennuttaa rataraitin eli jalankulku- ja pyörätien keskustasta Tolsaan. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt hankkeeseen kävelyn ja pyöräilyn investointiavustusta vuosille 2020-2022. Valtionavustuksen enimmäismäärä on 299 669 euroa tai enintään 50 prosenttia kustannuksista, jos hankkeen toteutuneet kustannukset jäävät suunniteltua pienemmiksi. Avustus sisältää arvonlisäveron ja se kattaa arviolta puolet rataraitin rakentamiskustannuksista. Kunta on hakenut samaan kohteeseen aiemminkin valtionavustusta, jota oli nyt jaossa 31 500 000 euroa (2019: 3,5 M. €). Kävelyn ja pyöräilyn valtionavustus kunnille on osa liikenne- ja viestintäministeriön Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta.

Hankkeessa rakennetaan Munkinmäentien itäpäähän uusi kääntöpaikka ja sen jatkeeksi uusi rataraitti keskustasta Tolsaan. Raitti alkaa Prisman vierestä ja jatkuu rantaradan ja Länsiväylän välissä Tolsan asemalle, jossa se yhdistyy Tolsantien jalankulku- ja pyörätiehen. Raitti on 1,4 kilometriä pitkä ja 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Rakentaminen alkoi elokuussa ja hankkeen on tarkoitus valmistua kesän aikana. Urakoitsijana toimii Oy Göran Hagelberg Ab.

Raitti lyhentää matkaa Tolsan ja Laajakallion suunnasta keskustaan, koska jatkossa ei enää tarvitse kiertää Vanhan Rantatien tai Heikkilän kautta. Myös liikkuminen helpottuu, koska uusi raitti on varsin tasainen ja jatkossa vältetään Jolkbynmäki. Raitti palvelee myös pitempimatkaista pyöräilyä ja liikkumista Masalan, Espoon ja Porkkalan suuntiin.

Hanketta voi seurata Kirkkonummen kunnan sivuilta: https://www.kirkkonummi.fi/kt_munkinniitty

Lisätietoja liikennesuunnittelija Marko Suni, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, p. 040 528 7364.

Pyörätie keskustasta Tolsaan