Itäinen Kirkkonummi

Pohjois-Jorvas, asemakaava (muutos ja laajennus)

Osallistumis ja arviointisuunnitelma laadittu. (Tero Luomajärvi, Annika Pousi)

Kvis, asemakaava

Osallistumis ja arviointisuunnitelma laadittu. (Tero Luomajärvi, Annika Pousi)

Suvimäen ja Majvikin asemakaava

Kaavakartta
Merkinnät ja määräykset

Valmisteluaineisto nähtävillä 14.8. - 15.9.2017. (piir. 3305 Annika Pousi, Tero Luomajärvi)

Sarvvikinrannan asemakaava

Valmisteluaineisto nähtävillä 21.8 – 22.9.2017. (piir. 3296, Tero Luomajärvi, Annika Pousi)

Sarvvikinportti asemakaava

Kaavaehdotus nähtävillä 28.8 – 29.9.2017. (piir. 3292, Seppo Mäkinen).

Luoman osayleiskaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytty. (Seppo Mäkinen)

Jorvaksenkolmion asemakaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytty. (Annika Pousi)

Masalanportti

Valmisteluaineisto nähtävillä 18.12.2017 - 24.1.2018.  (piir. 3320, Tero Luomajärvi)

Riistametsä

Kaavaehdotus nähtävillä 28.8 – 29.9.2017. (piir. 3312 Seppo Mäkinen).

Bjönsinmäen asemakaava


Kaavaehdotus nähtävillä 30.5. – 1.7.2016. (piir. 3247, Annika Pousi)

Masalan osayleiskaava

Kaavakartta
Merkinnät ja määräykset

Valmisteluaineisto nähtävillä 13.11. - 15.12.2017. (piir. 3317 Annika Pousi, Tero Luomajärvi)

Inkilänportti, asemakaava


Kaavaluonnos ollut nähtävillä 5.11. - 7.12.2012. (piir 3112 Tero Luomajärvi)