Isyysvapaa

Lapsen varhaiskasvatuksen voi keskeyttää isyysvapaan ajaksi, jos isyysvapaa pidetään vanhempainrahakauden jälkeen ja lapsi on jo ollut varhaiskasvatuksessa. Isyysvapaan aikainen poissaolo on maksuton.  

Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa päiväkotiin viimeistään 2 viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Ilmoita poissaolosta ”Lapsen poissaolo isyysvapaan aikana” -lomakkeella ja toimita liitteenä kopio isyysvapaata koskevasta Kelan päätöksestä. Lisätietoa isyysvapaasta Kelan sivuilta

Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut lapset kuitenkin ovat pois varhaiskasvatuksesta, heidän poissaolonsa ei ole maksutonta.  

Mikäli lapsesi on yksityisessä päiväkodissa keskustele asiasta palveluntuottajan kanssa. Palveluseteli maksetaan tuottajalle, jos se ei peri maksua perheeltä ja hoitosuhde jatkuu välittömästi isyysvapaan jälkeen.