Isyyden tunnustaminen

Isyyden voi tunnustaa äitiysneuvolassa jo raskauden aikana. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä lastenvalvojalle. Isyyttä ei näin ollen voida vahvistaa ennen kyseisen määräajan päättymistä. Jos isyys on epäselvä tai muutoin vanhempien niin halutessa, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan jatkossakin lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Jos vanhemmat asuvat erillään, he voivat sopia lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen

Isyyden selvittämisessä käytettävät asiakirjat

Isyyden tunnustaminen neuvolassa (pdf)

THL on julkaissut sovelluksen, jonka avulla voi täyttää osan isyyden selvittämisen asiakirjoista. Sovelluksen avulla voi tehdä helposti myös kaksikielisiä asiakirjoja. Sovellus on käytettävissä osoitteessa www.thl.fi/isak.