Iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi hakeminen

Koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi hakeminen Kirkkonummelle

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myöntää avustusta perusopetuslain 8a -luvun mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestäville palveluntuottajille. Järjestöt, seurakunnat, yhteisöt ja yksityiset palveluntuottajat voivat hakea koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajiksi. Palveluntuottajat valitaan lukuvuodeksi 2019-2020 kahden lukuvuoden optiolla. Palveluntuot­tajat valitaan sillä edellytyksellä, että kunnan­valtuusto päättää vuoden 2019 talousarviosta kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 31.10.2018 § 57 edellytykset ja valintakriteerit sekä valintakriteereihin liittyvän pisteytysmallin koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajille.

Ohjeet palveluntuottajiksi hakeville:

Hakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

- Hakijan perustiedot:
yhteisön virallinen nimi
y-tunnus
yhteisön yhteyshenkilö ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
yhteisön jakeluosoite
postinumero
postitoimipaikka

- Mille koululle tai kouluille / minkä koulun tai koulujen yhteyteen (sisältäen suunnitelman tilasta, jossa toimintaa toteutetaan) hakija hakee palveluntuottajaksi

- Selvitys / todistukset iltapäivätoiminnan palveluntuottajille määriteltyjen edellytysten täyttymisestä. Selvityksestä tulee käydä ilmi kaikkien palvelutuottajille asetettujen edellytysten kohtien (kohdat 1-13 linkin tiedostossa) täyttyminen. Hakemukseen liitetään tarvittavat liitteet. Edellytykset koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajille

- Selvitys iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintakriteerien täyttymisestä. Koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintakriteerit

Hakemukset toimitetaan Kirkkonummen kunnan kirjaamoon osoitteeseen Kirkkonummen kunta / kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi 31.12.2018 mennessä.

Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.