Ilmoitus väyläviraston kuulutuksesta: Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella ratasuunnitelma, Kirkkonummi

13.05.2020 12:11

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen (useammassa) alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Kuulutus on nähtävillä 14.5.-15.6.2020 välisen ajan Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822, etunimi.sukunimi@vayla.fi.

Juna