Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta: Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella ratasuunnitelma

14.05.2020 16:24

Kategoria: Kuulutukset

LIVI/4242/04.01.01/2017

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta

Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella ratasuunnitelma, Kirkkonummi

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen (useammassa) alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §) 

Kuulutus on nähtävillä 14.5.-15.6.2020 välisen ajan Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. 

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822, etunimi.sukunimi@vayla.fi.