Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta: Nokantie, Luoman seisake, tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kirkkonummi

24.06.2020 09:00

Kategoria: Kuulutukset

LIVI/2989/04.01.01/2018

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta

Nokantie, Luoman seisake, tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kirkkonummi

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman Liikenne- ja viestintäviraston (TRAFICOM) päätöksen ja sen perusteena olevien asiakirjojen nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Kuulutus on nähtävillä 24.6. – 31.7.2020 välisen ajan Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Lisätietoja antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822 ja erkki.makela@vayla.fi.