Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta: Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma – Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja ja Salo

08.11.2022 13:23

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta

Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma – Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja ja Salo

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun yleissuunnitelman nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Kuulutus on nähtävillä 8.11.-8.12.2022 välisen ajan Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Heidi Mäenpää, puhelin 029 534 3819 ja heidi.maenpaa@vayla.fi.