Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta: Maantien 110 (Nupurintie, Turuntie) parantaminen Karhuniityntien liittymän kohdalla ja välillä Brobackantie - Kolmirannantie, tiesuunnitelma, Espoo ja Kirkkonummi (Brobackantie - Kolmirannantie)

18.01.2023 07:39

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta

Maantien 110 (Nupurintie, Turuntie) parantaminen Karhuniityntien liittymän kohdalla ja välillä Brobackantie - Kolmirannantie, tiesuunnitelma, Espoo ja Kirkkonummi
(Brobackantie - Kolmirannantie)


Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemallakuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.


Kuulutus julkaistaan 18.1.2023 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.
Kuulutus on nähtävillä 18.1. - 24.2.2023 välisen ajan.


Lisätietoja antaa:
Uudenmaan ELY-keskus, Mari Ahonen,
puhelin 0295 021 265 ja sähköposti mari.ahonen@ely-keskus.fi