Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Kreate Oy

06.05.2022 09:33

Kategoria: Kuulutukset

LP-257-2022-00752

Ympäristötarkastaja on tehnyt 6.5.2022 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Kreate Oy:lle annettu päätös koskee Kirkkonummentien ylikulkusillan rakentamista, jossa melua aiheuttavia töitä ovat pohja/infrarakentamiseen liittyvät louhinta- ja paalutustyöt.

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 6.5.-13.6.2022 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Tämä kuulutus on julkaistu 6.5.2022 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 13.5.2022.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 13.6.2022. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Elina Röman puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkonummella 4.5.2022
Kirkkonummen kunta
Ympäristötarkastaja