Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, kiinteistö 257-460-3-79, Aittakuja 3

06.07.2022 09:44

Kategoria: Kuulutukset

 

Ympäristötarkastaja on tehnyt 6.7.2022 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Bonava Suomi Oy:lle annettu päätös koskee rakennuspohjien ja putkikanaalien louhintatöitä kiinteistöllä 257-460-3-79 osoitteessa Aittakuja 3.

 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 6.7.-12.8.2022 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 12.8.2022. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Elina Röman, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kirkkonummella 4.7.2022

KIRKKONUMMEN KUNTA

Ympäristötarkastaja