Ilmoitus kuulutuksesta: ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Meritie 149-157, 02470 Upinniemi, Kirkkonummi

24.09.2021 16:45

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta, Meritie 149-157

Uudenmaan ELY-keskus on 24.9.2021 antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnalle (PVLOGLE) annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Upinniemen varuskunta-alueella kiinteistöllä 257–467–1–54 (palsta 7), osoitteessa Meritie 149–157, 02470 Upinniemi, Kirkkonummi. Asian diaarinumero on UUDELY/7691/2021.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito
Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 24.9.2021– 1.11.2021 välisenä aikana Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse alue Uusimaa).

Linkki kuulutukseen
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (PVLOGLE), Kuulutus, kiinteistö 257-467-1-54, Upinniemen varuskunta-alue, Meritie 149-157, Upinniemi, Kirkkonummi (pdf), 24.9.-1.11.2021

Linkki päätökseen
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (PVLOGLE), Päätös, kiinteistö 257-467-1-54, Upinniemen varuskunta-alue, Meritie 149-157, Upinniemi, Kirkkonummi (pdf)