Ilmoitus kuulutuksesta, Upinniemen varuskunta-alue: Pilaantuneen maaperän puhdistamista kiinteistöillä 257–412–1–12, 257–426–4–15 (palsta 1) ja 257–467–1–54 (palsta 4), Edöntie

15.07.2021 13:10

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta, Upinniemen varuskunta-alue


Uudenmaan ELY-keskus on antanut 15.7.2021 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on UUDELY/4328/2021.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnalle (PVLOGLE) annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista kiinteistöillä 257–412–1–12, 257–426–4–15 (palsta 1) ja 257–467–1–54 (palsta 4), Edöntie, Upinniemen varuskunta-alue, 02470 Upinniemi, Kirkkonummi. Asian diaarinumero on UUDELY/4328/2021.

Päätöksen ja kuulutuksen nähtävillä pito
Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä ELY-keskuksen 15.7.2021–23.8.2021 verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse alue Uusimaa).

Linkki kuulutukseen
Puolustusvoimien logistiikkakeskuksen esikunta, Kuulutus, kiinteistöt 257–412–1–12, 257–426–4–15 (palsta 1) ja 257–467–1–54 (palsta 4), Edöntie, Upinniemen varuskunta-alue, Upinniemi, Kirkkonummi, 15.7.-23.8.2021

Linkki päätökseen
Puolustusvoimien logistiikkakeskuksen esikunta, Päätös, kiinteistöt 257–412–1–12, 257–426–4–15 (palsta 1) ja 257–467–1–54 (palsta 4), Edöntie, Upinniemen varuskunta-alue, Upinniemi, Kirkkonummi