Ilmoitus kuulutuksesta: Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla malminetsintälupahakemuksen

23.07.2020 14:42

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla

Malminetsintälupahakemuksen
Hakija: Benita Junni
Lupa-alueen nimi: Klippbrottet
Lupatunnus: ML2016:0079
Alueen sijainti ja koko: Kirkkonummi,88,11ha. 

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta kvartsia ja maasälpää. Tutkimusmenetelminä aiotaan käyttää kivinäytteiden irrottamista louhosalueelta ja maatutkatutkimuksia avokallioilla.

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 24.8.2020 mennessä lupatunnus mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona
osoitteeseenkaivosasiat@tukes.fi. 

Hakemuksen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Kirkkonummen ilmoitustaululla, Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu2, Rovaniemi), sekä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset 

Lisätietoja: Esa Tuominen puh. 0295052018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi

Kuulutettu 23.7.2020

Pidetään nähtävänä 24.8.2020 asti.