Ilmoitus kuulutuksesta: Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, Båtvikenin väylän ruoppaus

22.06.2022 11:52

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta


Wasa Dredging Oy Ltd on 14.4.2022 toimittanut Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitusta täydennettiin 10.5.2022.

Uudenmaan ELY-keskus on 22.6.2022 antanut päätöksen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on UUDELY/5218/2022.

Wasa Dredging Oy Ltd annettu päätös koskee Båtvikenin väylän ruoppausta 1.6.-31.10.2022 Kirkkonummen ja Siuntion alueilla.

Kuulutuksen julkaisupäivä
22.6.2022

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito
Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 22.6.–29.7.2022 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa.

Päätös on nähtävillä myös ympäristöhallinnon verkkosivuilla ympäristö.fi (www.ymparisto.fi/ysl/paatokset/uusimaa).

Linkki kuulutukseen
Wasa Dredging Oy Ltd, Kuulutus 22.6.–29.7.2022, Båtvikenin väylän ruoppaaminen 1.6.-31.10.2022, Kirkkonummi ja Siuntio, (pdf)

Linkki päätökseen
Wasa Dredging Oy Ltd, Päätös, Båtvikenin väylän ruoppaaminen 1.6.-31.10.2022, Kirkkonummi ja Siuntio, (pdf)