Ilmoitus kuulutuksesta, pilaantuneen maaperän puhdistaminen kiinteistöllä 257-406-1-5, osoitteessa Kaapelitie 68, Kirkkonummi.

24.06.2021 12:51

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta, Kaapelitie 68, Kirkkonummi


Asia
Uudenmaan ELY-keskus on 24.6.2021 antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta.

Adven Oy:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista kiinteistöllä 257-406-1-5, osoitteessa Kaapelitie 68, 02490 Pikkala, Masala, Kirkkonummi. Asian diaarinumero on UUDELY/6146/2021.

Päätöksen ja kuulutuksen nähtävillä pito
Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 24.6.2021– 2.8.2021 välisenä aikana Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse alue Uusimaa).

Linkki päätökseen
Adven Oy, Päätös, kiinteistö 257-406-1-5, Kaapelitie 68, Masala, Kirkkonummi (pdf)

Linkki kuulutukseen
Adven Oy, Kuulutus, kiinteistö 257-406-1-5, Kaapelitie 68, Masala, Kirkkonummi (pdf) 24.6.-2.8.2021