Ilmoitus kuulutuksesta: Mt 110 (Turuntie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Veikkola - Kolmiranta, Kirkkonummi, tiesuunnitelma

19.11.2020 13:10

Kategoria: Kuulutukset

UUDELY/12352/2020

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 19.11.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 19.11. – 21.12.2020 välisen ajan. 

Lisätietoja antavat
Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Mikko Vihermäki,
puh. 0295 036 015, mikko.vihermaki@ely-keskus.fi 

Kirkkonummen kunta, vastaava suunnitteluinsinööri Hannu Ruhanen,
puh. 040 126 9866, hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi 

Sweco Infra & Rail Oy, projektipäällikkö Paula Lakua,
puh. 050 370 5252, paula.lakua@sweco.fi 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus