Ilmoitus kuulutuksesta: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 22.6.2022 H3615/2022 kaivostoimintaa koskevassa asiassa

23.06.2022 09:16

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 22.6.2022 H3615/2022 kaivostoimintaa koskevassa asiassa

 

Asia:  Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksen 22.6.2022 numero H3615/2022 kaivoslain mukaista malminetsintälupaa koskevassa asiassa

Luvan hakija: Benita Junni

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito:

Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 22.6.-29.7.2022 Helsingin hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/julkisetkuulutukset_1.html

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 29.7.2022.