Ilmoitus kuulutuksesta: Hakemus kalastuksen kieltoon Hirsalasundet-nimisessä salmessa

19.11.2020 12:14

Kategoria: Kuulutukset

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

VARELY/1785/5710/2020

18.11.2020


ASIA
Henrik ja Eva Standertskjöld ovat hakemuksellaan 22.10.2020 pyytäneet, että Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kieltäisi kalastuksen Kirkkonummella
sijaitsevassa Hirsalasundet -nimisessä salmessa kymmeneksi vuodeksi kalastuslain 53 § ja 54 §
nojalla.


NÄHTÄVÄNÄPITO
Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävänä 18.11.2020–4.12.2020 osoitteessa www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset