Ilmoitus kuulutuksesta: Ehdotus pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräysten muuttamiseksi

03.05.2022 15:33

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta

Asia: Ehdotus pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräysten muuttamiseksi

Kuulutuksen nähtävilläpito:
HSY varaa asuinkiinteistöjen haltijoille sekä muille tahoille, joille asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi perusteluineen on nähtävänä 3.5.2022 – 17.6.2022 HSY:n internetsivuilla osoitteessa https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatehuoltomaaraykset/

Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.6.2022 sähköpostitse Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän kirjaamoon osoitteella kirjaamo(at)hsy.fi tai postitse osoitteella Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 00066 HSY.

Linkki kuulutukseen:
Kuulutus 3.5.2021, Ehdotus pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräysten muuttamiseksi - HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi