Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa

Ilmoituslomake


Lomake toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi.

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa