Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan on tehtävä toiminnastaan ilmoitus kunnan viranomaisille jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus kunnan ympäristöviranomaisille. Ilmoituksen perusteella yritys merkitään jätehuoltorekisteriin. Yritys voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista niistä vastaanottopaikoista, joihin se toimittaa jätettä välivarastoitavaksi.

Jätteen ammattimaisen keräystoiminnan harjoittajan tulee pitää kirjaa kerätyistä jätteistä. Kirjanpitoon tulee sisällyttää tiedot kerätyn jätteen lajista, laadusta, vaarallisen jätteen vaaraominaisuuksista, jätteen määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Nämä tiedot pitää säilyttää kuuden vuoden ajan.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, kenen toimeksiannosta jätettä kerätään ja kenen vastuulla kerätty jäte on. Ilmoituksessa tulee kertoa, onko vastaanottopaikalla ympäristölupa, ja onko keräystoiminta jatkuvaa vai määräaikaista.

Ilmoitus tehdään Lupapiste- palvelussa.

Yritykset ja yhteisöt, Kansainvälistyvät yritykset, Keksijät, Kotimarkkinoilla toimivat yritykset, Suomeen ulkomailta tulevat yrittäjät, Suuryritykset, Työnantajat, Yhdistykset ja järjestöt, Yrityksen perustajat kotimaassa
Ympäristö - Jätehuolto
Tavanomaisen jätteen keruu,Ongelmajätteen keruu
keräys / jätteenkeräys