Hyvinvointikeskuksen kerroskartat

1. kerros

A   HUS laboratorio

B   Apuvälinepalvelut

C   Potilastoimisto, potilasarkisto, lääkäri ja hoitajavastaanotot

D   Työikäisten sosiaalipalvelut

E   Ikäihmisten toimintakeskus

F   Kokousmaailma Pampskata ja kabinetti Rönnskär

G   HUS röntgen

H   Lääkäri- ja hoitajavastaanotot

  Akuuttivastaanotto

2. kerros

 Aikusiten fysio- ja toimintaterapiapalvelut

B   Vammaispalvelut

C   Lääkäri- ja hoitajavastaanotot

D   Ikäihmisten palvelut

E   Suun terveydenhuolto

F   Kokousmaailma Mäkiluoto

G   Mielenterveys- ja päihdepalvelut

3. kerros

A   Perheneuvola

B   Perhekeskus

C   Ryhmätila Kili, ryhmätila Pukki, perhehuone

D   Puheterapia

E   Lasten fysio- ja toimintaterapiapalvelut

F   Neuvola