Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

20.11.2021 09:00

Kategoria: Lapset Nuoret Lapsiystävällinen kunta

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin New Yorkissa 20.11.1989 ja tätä sopimuksen syntymäpäivää juhlistetaan kaikkialla maailmassa samana päivänä. Suomessa lapsen oikeuksien päivä on ollut kalenterissa aina vuodesta 2002 alkaen. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Sopimuksessa on neljä yleisperiaatteiksi nimettyä velvoitetta, jotka on otettava huomioon kaikkien sopimuskohtien tulkinnassa;

  • syrjinnän kielto,
  • lapsen edun ensisijaisuus,
  • lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen ja
  • lapsen oikeus saada näkemyksensä huomioon otetuiksi

Lue lisää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta >>

Lapsen oikeudet ohjaavat Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukaista työtä Kirkkonummella. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
  • jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan
  • lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa

Lue lisää Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesta toiminnasta ja erilaisista hankkeista >>

Kirkkonummella vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa 15.-21.11.2021

Olemme kertoneet viikon aikana erilaisista toiminnoista, jotka liittyvät lapsen oikeuksien toteutumiseen kunnassamme. Lue lisää >>

lapsen oikeuksien viikko