Hyvä tietää

Sähköpostia käytetään vain tapaamisaikojen ja muiden käytännön asioiden sopimiseen. Kaikki saapunut kirjallinen/suullinen materiaali/tieto tallennetaan aina lapsen asiakaskertomukseen, joka annetaan pyydettäessä huoltajille.

Mikäli perhe muuttaa toiselle paikkakunnalle kesken lastensuojelun asiakkuutta, Kirkkonummen lastensuojelu ilmoittaa asiasta uudelle asuinkunnalle. Kaikki oleelliset asiakirjat toimitetaan uuteen kuntaan, jonka velvollisuus on jatkaa asiakassuunnitelman mukaista työskentelyä perheen kanssa.