Hulevedet

Hulevesiä ovat rakennetuilta alueilta pois johdettavat sade- ja sulamisvedet. Niiden hallintaan kiinnitetään tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota. Taajamissa suuri osa maa-alasta on päällystetty vettä läpäisemättömillä materiaaleilla, kuten asfaltilla ja betonilla, jotka estävät sade- ja sulamisvesien imeytymisen maahan.

Tämän vuoksi asemakaava-alueilla hulevedet joudutaan johtamaan hulevesiviemäreihin. Rankkasateet voivat aiheuttaa viemärien tulvimista ja ilmastonmuutoksen myötä ongelman ennustetaan kasvavan.

Kirkkonummella on laadittu hulevesien hallinnan parantamiseksi alueellinen suunnitelma, joka toimii pohjana alueella tehtäville maankäyttösuunnitelmille. Tavoitteena on, että hulevesien hallinta otetaan vastedes huomioon kaikessa rakentamisen suunnittelussa, yleiskaavoista rakennuslupiin.