HSY hoitaa Kirkkonummen lietesäiliöiden tyhjennykset ja lietteen kuljetukset

05.07.2017 08:49

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

HSY:n tiedote 28.6.2017

Asuinkiinteistöjen sako- ja umpikaivojen sekä muiden jätevesijärjestelmien lietesäiliöiden tyhjennykset ja lietteen kuljetukset siirtyivät Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hoidettavaksi Kirkkonummella 1.4.2017. Keskittämisellä tavoitellaan useita hyötyjä. Tyhjennykset voidaan reitittää suunnitelmallisesti, kuljetusten seurantaa pystytään kehittämään ja lietteen vastaanottopaikkojen vastaanottomääriä säätelemään. Samalla vähennetään paikallisten ympäristöhaittojen riskiä. Myös asukkaiden jäteasioiden järjestä-minen ja asiointi helpottuvat, kun yksi toimija järjestää kaikki kunnalliset jätehuoltopalvelut. 

Lietesäiliöiden tyhjennys- ja kuljetuspalveluita tarvitsevat sellaiset kiinteistöt, jotka eivät kuulu viemäriverkostoon. Asiakas voi sopia HSY:n kanssa säännöllisestä tyhjennyspalvelusta tai tilata tyhjennyksen erikseen aina säiliön täyttyessä.

HSY hoitaa kaikki Kirkkonummen asukkaiden jätekuljetukset, joten lietesäiliön tyhjennystilauksen yhteydessä kaivojen tiedot lisätään asiakkaan nykyiseen jätepalveluun. Muussa tapauksessa asiakkaan kanssa sovitaan uudesta jätepalvelusta.

  • HSY:n asiakaspalvelut ottaa vastaan kaivojen tyhjennystilaukset ja hoitaa asiakkaiden jätepalvelutiedot ajan tasalle. Suosittelemme, että asiakas tekee ensimmäisen tyhjennys-tilauksen soittamalla asiakaspalveluumme. Näin voimme varmistaa, että meillä on kaikki tarvittavat tiedot kaivoista ja siitä, miten tontille ajetaan, että toiminta on jatkossa sujuvaa. Soittaa kannattaa myös silloin, kun tyhjennys on tehtävä kiireellisesti, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Johanna Rusanen.

  • Tilausten määrä on ollut ennakoitua suurempi, ja siksi asiakaspalvelumme on valitettavasti välillä ruuhkautunut.  Olemme rekrytoineet ja kouluttaneet lisää henkilökuntaa, joten tämä ongelma on nyt pääosin ratkaistu. Kiireisimpinä aikoina, kuten arkipyhien jälkeen ja yleensäkin alkuviikosta, voi puhelimessa edelleen joutua odottamaan vuoroaan. Kiireettömät tyhjennystilaukset kannattaakin tehdä sähköpostilla osoitteesta liete@hsy.fi. Tilaus onnistuu myös verkkosivulta www.hsy.fi/sakokaivot löytyvän sähköisen asioinnin kautta. Sieltä löytyvät myös tiedot kaikista tyhjennysvaihtoehdoista, hinnoittelusta ja tyhjennyksen tilaamisesta sekä video, jolla kerrotaan tyhjennystilauksen tekemisestä ja loka-auton tuloon varautumisesta.

Keskittämisen taustalla jätelain muutos

Lietesäiliöiden tyhjennysten ja kuljetusten siirtyminen HSY:lle perustuu jätelakiin (646/2011), jonka mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto. HSY:n hallituksen maaliskuussa 2013 tekemän päätöksen mukaisesti siirtyminen tehtiin portaittain HSY:n toiminta-alueella, viimeisenä mukaan tuli Kirkkonummi huhtikuussa 2017. Hallitus päätti tuolloin myös siitä, että kaikki lietteet toimitetaan HSY:n vastaanottopisteisiin. Näin luodaan yhtenäinen, tehokas ja ympäristöystävällinen keräysjärjestelmä koko HSY:n alueelle.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Tero Salo, puh. 040 0860265, tero.salo@hsy.fi

HSY:n asiakaspalvelu, puh. 09 1561 2110 (arkisin klo 8.30–15.30), liete@hsy.fi
Kaikki lietetilauksiin liittyvät tiedot löytyvät sivulta www.hsy.fi/sakokaivot

HSY