HSL kehittää Kirkkonummen liityntälinjastoa — vastaa liikkumiskyselyyn

12.10.2018 09:27

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Turvalliset koulukuljetukset ja joukkoliikenne Kirkkonummella -projekti Palvelut Vapaa-aika

HSL:n liikkumiskyselyyn voi vastata 24.10.2018 asti

Kyselyyn toivotaan vastauksia myös henkilöiltä, jotka eivät käytä joukkoliikennettä. Vastaamiseen menee noin 5–10 minuuttia.

HSL kartoittaa kyselyn avulla Kirkkonummen alueella kulkevien liikkumistottumuksia ja mielipiteitä alueen joukkoliikenteestä. Kysely painottuu liityntälinjojen 171-174 vaikutusalueelle. Tietoja liikkumisesta kerätään linjastosuunnittelun tueksi Kirkkonummen liityntälinjojen kehittämiseen. Kyselyn avoimien kysymysten kautta voit antaa palautetta myös linjojen 901-911 vaikutuspiiristä.

Tavoitteena kehittää liityntälinjastoa

HSL:n tavoitteena on kehittää Kirkkonummen alueen juna- ja metroliikenteeseen tukeutuvaa joukkoliikennelinjastoa voimassa olevien sopimusten aikana ja niiden ehtojen mukaisesti. Pääpaino suunnittelussa on Kirkkonummen keskusta-alueen, Kantvikin, Upinniemen ja Masalan bussiyhteyksissä. Muutokset toteutetaan vuoden 2019 aikana. Suoria linjoja Kamppiin ei olla palauttamassa vaan projektissa keskitytään pohtimaan, miten liityntälinjoja voitaisiin kehittää.

Suunnittelutyön etenemistä voi seurata ja kommentoida Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelu -blogissa, joka toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogin kautta voi myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa.

Linjastosuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä Kirkkonummen kunnan, Pohjolan liikenteen ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Tavoitteena on, että työ valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Liityntälinjaston tarkastelu

Liikkumiskysely

Blogi

bussi