Hoivakotiportaali ja Valkokulta parantavat ikäihmisten asumispalveluiden laatua

23.06.2021 11:52

Kategoria: Seniorit Asuminen ja ympäristö Perusturva

Volskodin toiminta on päättynyt ja asukkaat ja henkilökunta ovat muuttaneet uusiin tiloihin. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta melkein kaikki Volskodin entiset asukkaat muuttivat toukokuussa Masalan Valkokultaan, ja tuttu henkilökunta seurasi perässä.

Valkokulta on Yrjö ja Hanna –säätiön omistama kiinteistö, jossa on sekä säätiön palveluasuntoja että kunnan ylläpitämä tehostetun 30-paikkainen palveluasumisen yksikkö.

Volskodin tilat eivät täyttäneet niitä kriteereitä, joita aluehallintovirastolla on tehostetun palveluasumisen yksiköille. Asukkaiden yksityisyyden puutteen lisäksi Volskodin toimintaa haittasivat vanhan rakennuksen jatkuvat korjaustarpeet. Valkokullassa määräykset täyttyvä, eikä melko uusia tiloja tarvitse remontoida.

Valkokullan lisäksi olemme saaneet käyttöömme uuden Länsi Uudenmaan hoivakotiportaalin, joka helpottaa hoivakodin valitsemista itselle tai ikääntyneelle läheiselle.

Hoivakotiportaali kertoo, miten tyytyväisiä hoivakodin asukkaat ja omaiset ovat palveluun ja mitä hoivakodin valvontaraportit kertovat. Lisäksi tarjolla on kattavasti tietoa hoivakodin arjesta: sijainti, asunnot, vuokra, palvelukielet sekä tietoa toiminnasta, ruuasta, ulkoilumahdollisuuksista, henkilökunnasta ja esteettömyydestä. Mukana on myös kuvia sekä ja tieto siitä, onko hoivakodissa tällä hetkellä vapaita asuntoja.

Portaali esittelee paitsi kaikki läntisen Uudenmaan kunnalliset hoivakodit, myös kuntien kilpailuttamat yksityiset ja järjestöjen omistamat hoivakodit. Esittelyn lisäksi portaali tarjoaa hoivakotien asukkaille ja heidän omaisilleen mahdollisuuden arvioida hoivakodin toimintaa.

Portaali on tehty Länsi-uudenmaan kuntien vanhuspalveluiden yhteistyönä. Myös arviointikriteerit ja valvontaraporttien lomakkeet ovat samat eri kunnissa, jotta sivuston tiedot olisivat vertailukelpoisia.

Päämääränä on avoimuus ja valinnanvapaus ja näiden myötä myös asumispalveluiden laadun parantaminen: Koska valittavia asuinpaikkoja on paljon, ne joutuvat portaalin myötä kilpailemaan asukastyytyväisyydestä. Huonosti hoidettu hoivayksikkö ei pärjää kilpailussa.

Kun ikääntyneelle asukkaalle on myönnetty hoivakotipaikka, hän voi valita portaalista mieleisimmän hoivakodin. Jos mieluisimman hoivakodin asukaspaikat ovat täynnä, asukas voi ilmoittautua jonoon ja asua jonotusajan jossakin toisessa hoivakodissa. Jos ensimmäinen hoivakoti osoittautuukin kodikkaaksi, asukas voi myös jäädä sinne, vaikka paikka alun perin mieluisimmasta hoivakodista myöhemmin vapautuisikin.

Kirkkonummen hoivakodit löytyvät jo portaalista, samoin asukasarviot, jotka on tehty aiemmin lomakehaastattelujen avulla. Omaisten arvioita sivuilla ei vielä ole, sillä omaisille lähetetään vasta syksyllä tunnukset, joilla he pääsevät täyttämään arviointilomaketta.

Kirkkonummella kunta valvoo hoivakotien palveluita itse. Tarkastuskäynnit ja arviointikriteerit ovat samanlaiset sekä yksityisten että kunnan omistamien hoivakotien kohdalla. Toistaiseksi raportteja ei vielä ole portaalissa, sillä eri kunnille yhteisten arviointikriteerien luominen on vienyt aikaa. Myös koronapandemia on hidastanut tarkastuskäyntien tekemistä. Sitä mukaa kuin käyntejä taas päästään tekemään, niiden raportit laitetaan hoivakotiportaaliin.

Kaikki hoivakotiportaalin hoivakodit ovat sitoutuneet noudattamaan Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisiä periaatteita palvelun sisällöstä ja laadusta. Palvelukonseptin avulla ikäihmiset ja heidän omaisensa voivat tarkistaa, mitä heillä on oikeus vaatia palveluntuottajalta.

Yhdessä hoivakotiportaali, palvelukonsepti ja valinnanvapaus tarkoittavat laadullisen kilpailun lisääntymistä, ongelmien nopeaa ilmituloa, tehostettua viranomaisvalvontaa ja ennen kaikkea sitä, että ikäihmiset saavat asua kodissa, jossa heidän itsenäisyytensä, arvokkuutensa, yksilöllisyytensä ja yksityisyytensä on turvatta, hoiva on korkeatasoista ja elämänlaatu hyvä.

 

 

 

 

Lehmuskartano