Hoitopaikkatakuu

Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitopaikkatakuu, joka tietyin ehdoin takaa, että lapsi saa seuraavan toimikauden alkaessa (1.8.) saman hoitopaikan, kuin ennen keskeytystä.

Saman varhaiskasvatuspaikan saamisen edellytyksenä on:

 1. lapsen hoitosuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ennen hoidon keskeytystä ja
 2. hoidon keskeyttäminen kestää yhtäjaksoisesti vähintään viisi kuukautta.

Hoitotakuuta suositellaan hakemaan kuukautta ennen keskeytystä

Vanhemmat voivat keskeyttää varhaiskasvatuksen tilapäisesti:

 • äitiysloman, vanhempainloman, hoitovapaan
 • vuorotteluvapaan
 • sairausloman
 • työttömyysjakson
 • lomautuksen
 • tilapäisen muuton
 • tai muun syyn vuoksi.
   

Varhaiskasvatuksen voi keskeyttää enintään kaksi kertaa hoitopaikkatakuun ehdoilla. Perheen tulee ilmoittaa hoitopaikkaan kirjallisesti tai sähköpostilla viimeistään neljä kuukautta ennen sopimusajan umpeutumista, palaako lapsi hoitoon vai jatkuuko hoidon keskeytys seuraavan toimintavuoden ajan (1.8.-31.7.).

Mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa, ennen sopimuksen päättymistä, lapselle haetaan paikkaa normaalin käytännön mukaan. Silloin hoitotakuu raukeaa, ja lapselle ei voida taata saamaa hoitopaikkaa kuin aikaisemmin.

Perheet voivat käyttää hoitopaikkatakuun aikana avoimen varhaiskasvatuksen palveluja, joita ovat kerhot ja asukaspuistot. Keskeyttämisajalta perhe voi myös hakea lasten kotihoidon tukea Kansaneläkelaitokselta (Kela).