Hoitoajan muuttaminen

Hoitoajan muuttaminen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

Lapsen varhaiskasvatusaika perustuu ennalta sovittuun keskimääräiseen viikkotuntimäärään, josta tehdään kirjallinen sopimus. Asiakasmaksu on kiinteä kuukausimaksu ja se peritään sopimuksen mukaisesti.

Sopimus muutetaan, jos lapsen varhaiskasvatuksen tarpeessa tapahtuu pidempiaikainen muutos. Muutokset sopimukseen tehdään pääsääntöisesti alkamaan seuraavan kuukauden alusta ja tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Perheen loma-aikojen, satunnaisten poissaolopäivien tai arkipyhien vuoksi ei laadita uutta sopimusta eivätkä ne vaikuta sovittuihin varhaiskasvatusaikoihin. Ota yhteyttä päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan.

Voit ilmoittaa hoitoajan muutoksesta sähköisellä lomakkeella.

Hoitoajan muuttaminen yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Käytännöt hoitoajan muuttamisesta vaihtelevat eri palveluntuottajien välillä, joten ole yhteydessä lapsen päiväkotiin/ perhepäivähoitajaan.

Palvelusetelillä tuotetun palvelun hoitoajan muutos otetaan pääsääntöisesti huomioon, jos se kestää vähintään kolme kuukautta. Perhe ja palveluntuottaja päivittävät palvelusopimuksen uuden hoitotarpeen mukaisesti. Päiväkoti toimittaa päivitetyn sopimuksen liitteen kuntaan. Muutos astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.