Hoitoajan muuttaminen

Hoitoajan muuttaminen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

Lapsen varhaiskasvatusaika perustuu ennalta sovittuun keskimääräiseen viikkotuntimäärään, josta tehdään päätös. Asiakasmaksu on kiinteä kuukausimaksu ja se peritään päätöksen mukaisesti.

Muutokset tehdään pääsääntöisesti alkamaan seuraavan kuukauden alusta. Perheen loma-aikojen, satunnaisten poissaolopäivien tai arkipyhien vuoksi ei laadita uutta päätöstä eivätkä ne vaikuta sovittuihin varhaiskasvatusaikoihin. Ota yhteyttä päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan.

Voit ilmoittaa hoitoajan muutoksesta sähköisellä lomakkeella.

Hoitoajan muuttaminen yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Käytännöt hoitoajan muuttamisesta vaihtelevat eri palveluntuottajien välillä, joten ole yhteydessä lapsen päiväkotiin/ perhepäivähoitajaan.

Perhe ja palveluntuottaja päivittävät palvelusopimuksen uuden hoitotarpeen mukaisesti. Päiväkoti toimittaa päivitetyn sopimuksen liitteen kuntaan. Muutos astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.